ZASTOSOWANIE

Cięcie

Połączenie wysokiej mocy średniej lasera światłowodowego, umożliwiającej cięcie płyt metalowych o grubości do kilku centymetrów, z wysoką jakością wiązki, która jest wymagana w procesach cięcia precyzyjnego (jak np. cięcie stentów medycznych lub elementów baterii) daje wymierne korzyści nad tradycyjnymi rozwiązaniami we współczesnych procesach przemysłowych.

Ogniskowanie jednomodowej wiązki laserowej do małych rozmiarów daje możliwość osiągania ekstremalnie wysokich gęstości energii i sprawia, że jednomodowe lasery światłowodowe stają się idealnym rozwiązaniem w procesach cięcia cienkich warstw metalicznych z możliwie najmniejszym kątem nacięcia.
Dodatkowo, użycie laserów quasi-CW w trybie impulsowym minimalizuje efekty termiczne związane z akumulacją ciepła w obrabianym materiale. Jest to jeden z krytycznych efektów w procesach mikroobróbki laserowej. Wysoka energia impulsów pozwala na cięcie grubych materiałów o wysokim współczynniku odbicia, przy użyciu mniejszej mocy średniej.

Najważniejsze korzyści z zastosowania laserów światłowodowych to:

  • Precyzja i powtarzalność cięcia o wysokiej jakości
  • Obróbka bezkontaktowa (nie zużywa się narzędzi jak w przypadku procesów mechanicznych lub materiałów eksploatacyjnych jak np. przy cięciu plazmą lub wodą)
  • Szybkość i skalowanie procesów
  • Redukcja kosztów i wzrost produkcyjności. Lasery nie wymagają regularnego serwisowania i wymiany części zużywalnych
  • Możliwość cięcia materiałów o wysokim współczynniku odbicia dzięki wysokiej absorpcji światła lasera w okolicy 1 mikrometra
  • Szeroka gama wyjściowych kabli optycznych prowadzących wiązkę do pola roboczego oraz optyki umożliwia łatwą i szybką automatyzację procesów
©2013-2022 Telebrook Optronics. Wszelkie prawa zastrzeżone   |   Polityka prywatności.