Telebrook Optronics - Technika laserowa, Technika światłowodowa, Optoelektronika
Polityka firmy


Deklaracja prywatności:

Telebrook Optronics® docenia znaczenie kwestii prywatności w korzystaniu z Internetu i World Wide Web. Informacje, które otrzymujemy od klientów bezpośrednio (poprzez formularze on-line czy poprzez e-mail) lub pośrednio (dane zwykle zebrane na tej stronie internetowej) objęte są naszą polityką prywatności:


Polityka prywatności:

Telebrook Optronics® utrzymuje w tajemnicy wszystkie informacje (takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) przekazane nam przez klientów i inne osoby odwiedzające tę stronę internetową. Bez waszej wiedzy i zgody nie będziemy sprzedawać ani przekazywać tych informacji żadnej innej organizacji poza Telebrook Optronics®. Informacje te będą wykorzystywane do obsługi relacji z klientami Telebrook Optronics® i mogą być udostępniane na ograniczonych zasadach agentom, przedstawicielom, dystrybutorom lub bezpośrednio z nami współpracującym wykonawcom.


Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Zespół odpowiedzialny za stronę internetową Telebrook Optronics® dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i wiarygodność danych zawartych w publikowanych na stronie dokumentach. Jednakże, Telebrook Optronics® nie daje żadnej gwarancji ani obietnicy, wyraźnej lub dorozumianej, w związku z treścią i rzetelnością dokumentów przechowywanych i obsługiwanych przez tę usługę. Użytkownicy liczący na ostateczne potwierdzenie muszą zwrócić się do jednostek lub departamentów stanowiących źródło dla dokumentów zamieszczonych na tej stronie internetowej.


Zastrzeżenie o popieraniu:

Odniesienie się na tej stronie do jakiegokolwiek komercyjnego produktu, procesu lub usługi według nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta lub w inny sposób, niekoniecznie stanowią ani nie sugerują poparcia czy rekomendacji Telebrook Optronics® dla tego produktu. Poglądy i opinie jego autora wyrażone w niniejszym dokumencie nie zawsze odzwierciedlają stanowisko Telebrook Optronics® i nie powinny być wykorzystywane do celów reklamowych lub być traktowane jako poparcie dla konkretnych produktów.